top of page
Shakti_Flowers_Tittle_Web_en.jpg

“To trust the journey, you need to trust in yourself. To trust in yourself, you need to know where you come from.” Dr. Aylin D. 

Register Now

LONDON ISTANBUL

Register now from V Platform

On the journey to any destination, we may find ourselves conflicted with self-doubt. Whether it is a new love relationship, creative project or business, we may have resistances and postpone the actual work; we may have stage-fright and hold back from performing the task; we may be jealous or competitive and ruin the relation; we may question our light, beauty, experience, talents and the unique qualities which make us the original, beautiful Soul that we are. 

All of these negative (disconnected-disharmonized-disordered) performances accumulate the negative information in our fields and create an emotional pressure on us; our experiences then seem impossible to re-solve

Behind it all, there lies one simple but fundamental reason: lack of self-love and self-worth.

Shakti_Flowers_Web_En.jpg

Whatever the journey we embark on, it is the quality of self-love & self-worth that gives us trust and courage to go on! The special key that opens the doors to Self-Love is being able to connect to the Source.

The more we are connected to the Source, the more Self-Love we will  have. 

Yet first, we need to clear the path for the Source to Shine for us!

In these Performance Sessions, we will

1. 

CONTACT Meditasyonu ile enerji alanınızda bu konuyla ilgili taşıdığınızın Negatif Enformasyonu bulun. Bu çalışma sizi “değersizlik” ve “sevgisizlik” duygunuzla ilgili olan kök sebebe götürür.   

2.

Quantum Enformasyon Şifası

Adım adım yönlendirileceğiniz SOUL FLOW çalışması ile bir önceki aşamada alanınızda keşfettiğiniz negatif bilgiyi, pozitif bilgiye nasıl dönüştüreceğinizi keşfedin. 

3. 

YIN YANG Pratiği yaparak içsel bilgi kodlarınızı pozitife dönüştürün.

4. 

Dönüşümü daha derine indirmek için AFFETME Pratiği’nde derinleşin. Özel AFFETME Mantrasını öğrenin. 

5. 

METAL Elementi ve Tao Metal Elementi Kaligrafisi ile çalışarak eski kodların bağını kesin. 

6. 

ATEŞ ELEMENTİ ve Tao Ateş Elementi Kaligrafisi ile çalışarak KALP MERKEZİ’nizi açıp aktive edin; böylece yeni olanın enerjisini alabilmek için alanınız hazır olsun. 

7.

Özel RED ROSE DEVA Meditasyonu ile yaşamın, bedeninizin, varoluşunuzun neşesine ve sevgisine açılın...

8. 

Özel WHITE ROSE DEVA Meditasyonu ile alanınızda yepyeni bir enerji yaratıp, yeni olanın yaratımını yapın.

9. 

SOUL PERFORMANCE metodu ile yeni yaratımın Yaşam Performans’ını nasıl yaratacağınızı öğrenin.  

Bu çok özel çalışma 4 hafta sürecektir.  

Derin çalışmalara geçmeden önce Dr. Aylin Doğan ile bire-bir seans yapılarak, konuyla ilgili tıkanıklığın kök sebebine inilecektir. Böylece Pratik seanslarındaki verimlilik çok daha yüksek olacaktır. 

 

Özel Seanslarda, şifayı daha derin bir seviyede almaları için kalplerini açmak maksadıyla her katılımcı için Tao Kaligrafisi DA AI (En Yüce Sevgi) ve DA GAN EN (En Yüce Şükür) çizilecektir.

(Bu, bireylere yüksek düzeyde şifa enerjisi ileten çok özel bir hizmettir.)

Time to make a positive change for your self...

bottom of page